Świetliczaki na tropie … skrzydeł natury”

W tym roku szkolnym nasza świetlica bierze udział
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Akademia Świetlicowa

„Świetliczaki na tropie … skrzydeł natury”

Organizatorem projektu jest Wydawnictwo SUKURS reprezentowane przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”.

Projekt jest skierowany do grup świetlicowych, a jego celem jest zainteresowanie dzieci otaczającym światem, m.in.

  • wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

W ramach projektu będą realizowane konkursy, zabawy, zajęcia artystyczne, projekcje filmów itp.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Halina Kawa.