Stypendium w szkole

Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce
obowiązujące roku szkolny 2020/2021

  • w klasach IV – VI:
   1. średnia ocen: 5.30
   2. zachowanie: wzorowe
  • w klasach VII – VIII:
   1. średnia ocen: 5.00
   2. zachowanie: wzorowe