Stołówka szkolna

 
 
„GOSIA” Małgorzata Dudek
tel. 508 169 682 

ZUPA -21×3,00=63,00 zł
OBIAD i i II DANIE 21 x10,00= 210,00  zl

Wpłaty za obiady będą przyjmowane w dniach 1-2.10.2020 w stołówce szkolnej godz.7.00-10.30 oraz 14.30-17.00

 
ewentualnie na konto:  
PKO BP 47 1020 1055 0000 9702 0201 4728 z dopiskiem: nazwisko ucznia i klasa
 
Odpłatność za obiady uiszczana jest za cały miesiąc z góry przez pierwsze dwa dni robocze miesiąca.
Zaległość w płatnościach skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania należności.

Nieobecność na obiadach (warunek zwrotu), trwającą dłużej niż jeden dzień, należy zgłosić pierwszego dnia do godz. 9.00 telefonicznie   508 169 682(najlepiej SMS), podając imię i nazwisko, klasę i okres przewidywanej nieobecności. 

CENA POSIŁKU 

Zupa + II danie + kompot 10,00 zł

Zupa 3,00 zł

Jednorazowo w godz. 13.30-14.00 II danie + kompot – 9.00 zł.

Sprzedaż obiadów jednorazowo następuje w przypadku, gdy na koniec dna pozostają niewykorzystane obiady..