Regulaminy


Zgoda rodziców/ opiekunów i regulamin korzystania z kont w usłudze Google Apps dla Szkół i Uczelni przez uczniów SP 14