Rada Rodziców

Przewodnicząca – p. Dorota Malc     609-190-356
Zastępca -p. Katarzyna Łosiak        728-508-879
Skarbnik – p.  Tomasz Lizak
Sekretarz – p. Dorota Nasiłowska

 

Konto Rady Rodziców

05 1020 1055 0000 9102 0296 1043

/wpłata na Radę Rodziców, prosimy podawać:

Imię i Nazwisko DZIECKA!!! klasa i okres za jaki jest wpłacana składka/

 

KSERO

83 1020 1055 0000 9602 0296 0946

 

ŚWIETLICA

87 1020 1055 0000 9702 0296 1019

W celu ułatwienia identyfikacji opłat prosimy o podawanie :

Imię i Nazwisko, klasa, okres za jaki opłacana jest składa:

np. Jan Kowalski, klasa 3a, październik