Kuratoryjne

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie klas 4-8

Każdego roku szkolnego zapraszamy szczególnie uzdolnionych i pracowitych uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Konkursy są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.
W roku szkolnym 2020/2021 Mazowiecki Kurator Oświaty („MKO”) zgodnie z Zarządzeniem nr 44 z dnia 26 sierpnia 2020 r. organizuje na terenie województwa mazowieckiego konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z następujących przedmiotów:
1) język polski;
2) historia;
3) biologia;
4) chemia;
5) fizyka;
6) geografia;
7) wiedza o społeczeństwie;
8) matematyka;
9) język angielski;
10) język niemiecki;
Konkursy przedmiotowe obejmują treści określone w podstawie programowej danego przedmiotu oraz treści poszerzające podstawę programową, które wskazane są w odrębnych Programach merytorycznych dla poszczególnych przedmiotów.

Informacje szczegółowe przekazują uczniom nauczyciele przedmiotów.

Wszystkie dokumenty i informacje o konkursach przedmiotowych są na bieżąco publikowanie na stronie internetowej: www.konkursy.mscdn.pl.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z publikowanymi na tej stronie wiadomościami.

Ponadto najważniejsze dokumenty związane z organizacją etapu szkolnego konkursów zamieszczone są na stronie internetowej szkoły zakładka konkursy -> kuratoryjne