Historia szkoły

Początki istnienia naszej szkoły sięgają 1954 roku. W nowo wybudowanym budynku przy ówczesnej ulicy Wawelskiej 9 powstała siedmioklasowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego Nr 3. W 13 oddziałach uczyło się 586 uczniów.Budynek szkoły przed renowacją

Ważnym wydarzeniem było wybranie i nadanie szkole imienia „Bohaterów Warszawy” „by po wieczne czasy była drogowskazem dla wszystkich młodych pokoleń, które w jej murach będą wyrastać”.

22 stycznia 1961 r. wmurowano tablicę pamiątkową w holu szkoły oraz przekazano młodzieży sztandar.
Tablica upamiętniająca Władysława Bieńczaka

Rok szkolny 1966/67 to następny rozdział w życiu szkoły. Wprowadzono w szkolnictwie podstawowym 8 – letni cykl nauczania i wychowania.

W 1976 r. zmieniono numer szkoły z „trójki” na „czternastkę” w związku z przyłączeniem Ursusa do Warszawy.

W 1989 r. szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez ZPC „Ursus”. W tym samym roku odsłonięto płaskorzeźbę „Nike”.

W roku szkolnym 1989/1990 – rozpoczęły działalność dwie klasy wyrównawcze.

W 1994 r. utworzono szkolną pracownię informatyczną im. Władysława Bieńczaka – pierwszego kierownika szkoły.

W 1995 r. rozpoczęła działalność klasa integracyjna, w której uczą się dzieci niepełnosprawne.

1 września 1999 r. rozpoczęła się reforma oświaty. Szkoła przekształcona została w 6 – letnią szkołę podstawową.

W roku szkolnym 2000/2001 nastąpiła zmiana nazwy szkoły na „Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14”.

Z dniem 1.09.2004r. rozpoczęły naukę w Szkole pierwsze klasy sportowe ogólnorozwojowe. Obecnie istnieją na każdym poziomie klasowym (1-6). W swoim programie mają zajęcia z ćwiczeń ogólnorozwojowych – gry zespołowe, pływania i akrobatyki sportowej.

W roku szkolnym 2005/2006 powstały pierwsze klasy „0”, w których uczą się dzieci sześcioletnie. Przez dwa lata istniały w budynku przy
ul. Wapowskiego 4. Od 1.09.2007r. mieszczą się na terenie Szkoły przy ul. Sosnkowskiego 10, w salach przejętych po Liceum Ogólnokształcącym Nr LVI.

W lipcu 2007r. Szkoła przejęła II część budynku, po Liceum Ogólnokształcącym Nr LVI im. Leona Kruczkowskiego.

Obecnie Szkoła została również przygotowana do nauki dzieci 6-cio letnich.

Dyrektorzy Szkoły

  • Władysław Bieńczak (1954-1972)
  • Krystyna Woldan (1972-1979)
  • Regina Buze (1979-1987)
  • Weronika Zwierzyńska (1987-2002)
  • Agnieszka Cuper-Orszulik (2002-2009)
  • Aldona Kalińska (od 2009 do dziś)

Hymn Szkoły

Słowa: autor nieznany

(1)
Tak lubili w berka się bawić,
kopać piłkę w cieniu zaułków,
a musieli iść z żołnierzami
dzieci wojny – Synowie Pułków.
/Refren/
(2)
Chcieli strzelać z łuku i z rocy
zrywać kwaśne jabłka
w ogrodzie i dziewczęce
gładzić warkocze po
iskrzącym ślizgać się lodzie.
/Refren/