Dyrektor

 

 

Dyrektor: mgr Aldona Klask

 

Wicedyrektor: mgr Anna Stańczyk

Wicedyrektor: mgr Zofia Łuba

Wicedyrektor: mgr Lucyna Pytlewska 

 

 

Dyrektor szkoły oraz Wicedyrektorzy przyjmują interesantów
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.